Urutkan Bilangan Bulat Berikut Dari Yang Terbesar – 4) Urutkan bulat bulat beringu dari yang terbesar! A. -16, -12, -0, -5, -2, -1b. -3, -9, 3, 7, 0, -12c. -1, 0, 1, -5, -2, -3

Jawaban: a −12>−16>−16>−16-12>-16>-16>-16 – 12 > −16 > −16 > −16 b 7>3>0>−3>−127>3 >0>-3>-12 7 > 3 > 0 > −3 > −12 C 1>0>−1>−2>−3>−1>0>−1>01>0>-1>-2 >-3>-1>0>-1>0 1 > 0 > − 1 > − 2 > − 3 > − 1 > 0 > − 1 > 0 .

Urutkan Bilangan Bulat Berikut Dari Yang Terbesar

Penjelasan: Urutkan dari yang terbesar ke terkecil: -2b-2b-2b-2b-2b-2b-20 >−5>−12>−16>-5>-12>-16 > −5 > −12 > − 16 Jawaban : 12−12−16−2>16−2>1612-12-16-2>16-2>16 12 − 12 − 16 − 2 > 16 − 2 > 16 b diurutkan dari yang terbesar ke terkecil hingga: 7> 3 > 0>−3>0>−3>07>3>0>-3>0>-3>0 7 > 3 > 0 > −3 > 0 > −3 > 0 −9> − 12−9> − 12 −12-9>-12-9>-12-12 −9 > −12 − 9 > −12 − 12 Jawaban: 7>3>0>−3>−127>3>0> -3>- 12 7 > 3 > 0 > − 3 > − 12 C mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil: 1>0>−2>0>−1>0>−21>0>-2>0>-1 >0>-2 1 > 0 > − 2 > 0 > −1 > 0 > − 2 >−3>−5>−5>-3>-5>-5 > −3 > −5 > −5 Jawaban: 1>0>− 2 > −3>−1>0>−1>01>0>-2>-3>-1>0>-1>0 1 > 0 > −2 > −3 > −1 > 0 > −1 > 0

Materi Bilangan Bulat Part 3 Dan Contoh Soal Bilangan Bulat

Teori bilangan bulat, selesaikan operasi hitung bilangan bulat berikut, bilangan bulat, fungsi bilangan bulat terbesar, bilangan bulat terdiri dari, media pembelajaran bilangan bulat, tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan berikut, hitunglah hasil operasi hitung bilangan bulat berikut, arti dari bilangan bulat, apa yang dimaksud bilangan bulat, bilangan bulat terbesar, alat peraga bilangan bulat

Baca Juga  Sebutkan Mad Thobi'i Yang Terdapat Pada Ayat Pertama Surat At-tin