Satu-satunya Tujuan Dalam Memohon Pertolongan Adalah – Apakah kamu suka buku ini? Anda dapat menerbitkan buku Anda online secara gratis dalam hitungan menit! Buat buku flip Anda sendiri

PROYEK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Kelas III SD/MI 1 Nama Sekolah : SD Islam Arrasyid Kelas/Semester : III/Genap Isi : Pendidikan Agama Islam Materi 7 : Hati yang Tenang dan Akhlak yang Baik Sub : 1. Ikhlas 2. Minta bantuan nomor di JP : 8 (2x tatap muka)

Satu-satunya Tujuan Dalam Memohon Pertolongan Adalah

2 “Ayo latihan” A. Beri tanda silang (x) pada huruf a, b, c untuk jawaban yang paling benar! 1. Jujur artinya….. a. berbuat baik dengan niat Allah SWT saja b. melakukan sesuatu yang baik dengan niat malaikat saja c. berbuat baik hanya dengan niat Rasul 2. Ikhlas adalah syarat menerima……. a. Barang c. Amal b. Hati 3. Niat yang…….menjadi awal dari amal shaleh. satu. buruk c. Oke bye. Jelek 4. Maha Suci Allah SWT. dilihat dari……a. Penampilan c. Hati dan Amal b. Harta 5. Allah SWT. sebagai satu-satunya tujuan dari …… a. Melakukan hal-hal buruk c. Ibadah b. berpura-pura sakit 6. Minta pertolongan hanya kepada…… a. Batu c. Airb. Allah SWT 7. Allah SWT. memerintahkan hamba-hambanya untuk…… a. Mencari pertolongan hanya kepada Allah swt b. Kebohongan c. Menyembah selain Allah SWT

Do’a, Salah Satu Rezeki Yang Terlupakan

3 “Ayo Latihan” B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat! 1. Niat yang …………………………….. akan menimbulkan perbuatan jujur ​​2. Kemuliaan bagi oleh Allah SWT. bisakah aku melihat ke dalam ………………………………………… .. ……………… 3. Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah yang kami cari? ………………………………………… .. …………………………………………… … ………………………………………… …. … .. 4. Yang mana mereka meminta pertolongan kepada Allah SWT. Dan ? ………………………………………… .. ………………………………………… .. …………………………………………………….. .. ………. …. ………………………….. …. ………………………….. ………. C. Tuliskan pendapatmu! Apa yang telah anda pelajari hari ini? Apa kelebihan orang jujur?

Baca Juga  Blooming Eceng Gondok Disebabkan

4 “Ayo latihan” C. Tulis pendapatmu! Apa yang telah anda pelajari hari ini? Doa apa yang kamu baca?

5 “Ayo Amalan” Membantu orang lain Anak meminta maaf Berdoa kepada Allah SWT Berbuat baik D. Buatlah gambar sesuai kalimat yang benar!

6 “Ayo Berlatih” PERNYATAAN NAMA B S 1 Niat baik adalah awal dari perbuatan buruk 2 Niat yang ikhlas akan membuahkan amal yang ikhlas. 3 Ikhlas adalah syarat menerima sedekah. 4 Allah SWT sebagai satu-satunya objek ibadah. 5 Allah SWT. beliau memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari pertolongan kepada selain Allah SWT. B= Benar S= Salah E. Centang ( ) pada kalimat yang diberikan!

Ketua Umum Abri 1 Rahmadsyah Doakan Anies Baswedan Menjadi Haji Yang Mabrur

7 “Ayo latihan” F. Susunlah kata-kata berikut dalam kalimat yang benar! 1. Saya – selalu – melakukan – sesuatu – karena – Allah SWT. 2. Saya – tidak – suka – membual – tentang diri saya sendiri. 3. Saya – selalu – mengeluarkan – beribadah – hanya – karena – Allah SWT. 4. Saya – selalu – berdoa – kepada Allah SWT. 5. Saya – selalu – meminta – meminta – membantu – hanya – dari Allah SWT. 6. Saya – selalu – berdoa – setiap – awal – bekerja.

8 ‘Ayo Latihan’ Guntinglah gambar di atas dan tempelkan pada halaman berikutnya untuk membuat gambar yang utuh. G. Susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini menjadi gambar utuh!

LEMBAR KERJA ISLAM DASAR Pendidikan Agama Islam ARRASYID Jl. Raya Rawabuntu, No. 19, Distrik. Serpong Tangsel Selatan Telp. : 0811 1102 044 Web : https://sdislam-arrasyid.sch.id BBaabb77||HHaattiiTTeenntteerraammddeennggaann BBeerrppeerriillaakkuuBBaaiikk

Wirid memohon pertolongan allah, dzikir memohon pertolongan allah, memohon pertolongan, doa memohon pertolongan dalam kesulitan, zikir memohon pertolongan allah, satu satunya, doa memohon pertolongan kepada allah, sholat memohon pertolongan allah, sholat memohon pertolongan, surah memohon pertolongan allah, memohon pertolongan allah, doa memohon pertolongan

Baca Juga  Properti Yang Sering Digunakan Pada Tari Kreasi Daerah Adalah